Personregister (a - A)

Efternamnsregister    Ortsregister
- A - A a - A a - A a - A B - B C - C D - E e - E F - G H - H h - H I - J j - J j - J j - K L - L l - L l - L M - M m - N n - N n - O o - O o - P R - R S - S s - S T - t T - W V - Ö

andersson, sven () Ansedel Ansedel
Andersson, Sven () Ansedel
Andersson, Sven () Ansedel
Andersson, Sven ((...)-1760) Ansedel
Andersson, Sven (1700-1701)
Andersson, Sven (1702-)
Andersson, Sven (1705-) Ansedel Ansedel
Andersson, Sven (1751?-1771) Ansedel
Andersson, Sven (1758-) Ansedel Ansedel
Andersson, Sven (1774-) Ansedel Ansedel
Andersson, Sven (1784-) Ansedel Ansedel
Andersson, Sven (1788-) Ansedel Ansedel
Andersson, Sven (1798-1852) Ansedel Ansedel Ansedel
Andersson, Sven (1817-)
Andersson, Sven Erik (1920-1994) Ansedel
Andersson, Tomas (1632-) Ansedel Ansedel
Andersson, Ture Evers Vallentin (1911-1983) Ansedel Ansedel
Andersson, Tyra Agnes Maria (1879-1892) Ansedel Ansedel
Andersson, Viktor (1918-1918) Ansedel Ansedel
Andersson, Wilhelm (1851-) Ansedel Ansedel
Anderssson, Anders () Ansedel
Anderssson, Nils () Ansedel
Anderssson, Sven () Ansedel
Andreasdotter Bergström, Britta Maja (1783-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter Bergström, Cecilia (1776-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter Bergström, Magdalena (1778-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter Bergström, Maria (1772-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter Bergström, Maria Katarina (1773-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter Forslind, Maria Josefina (1864-1948) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter Solberg, Britta Stina (1827-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter Solberg, Carolina (1836-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter Solberg, Inger Cathrina (1848-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter Solberg, Sofia Wilhelmina (1840-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Adolphina (1849-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Amanda Emilia (1867-1933) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Anna (1788-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Anna Brita (1838-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Anna Britta (1854-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Anna Elisabet (1871-1873) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Anna Lena (1857-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Anna Maja (1783-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Anna Maria (1849-1920) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Annnika (1779-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Brita ()
Andreasdotter, Britta (1778-1830) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Britta Maja (1840-) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Christina (1770-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Christina (1774-) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Clara (1863-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Elisabet (1847-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Elisabeth (1869-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Inger (1789-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Ingrid (1821-1888) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Johanna (1860-1949) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Juliana Charlotta (1856-1943) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Karolina Cecilia (1868-1923) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Maria (1769-) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Maria Elisabet (1870-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Marta Emilia (1852-) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Paulina Charlotta (1856-1913) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Petronella (1842-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Sara Ottina (1852-1914) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Sofia (1863-) Ansedel
Andreasdotter, Sophia (1851-) Ansedel Ansedel
Andreasson Bergström, Anders (1861-1927) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasson Bergström, Carl August (1859-1947) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasson Bånge, Helge Mikael (1894-) Ansedel
Andreasson Svensson, Ester Ingeborg (1902-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Anders (1851-) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasson, Anders Magnus (1840-1888) Ansedel Ansedel
Andreasson, Andreas (1776-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Anna Juliana (1885-1891) Ansedel Ansedel
Andreasson, Aron (1854-1857) Ansedel Ansedel
Andreasson, Carl (1817-) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasson, Carl August (1850-1850) Ansedel Ansedel
Andreasson, David (1876-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Erik (1772-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Erik (1776-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Gustaf (1847-1921) Ansedel Ansedel
Andreasson, Henning Valdemar (1899-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Jacob (1786-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Johan Alfred (1845-1923) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasson, Johan August (1879-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasson, Johan Leonard (1854-) Ansedel
Andreasson, Johan Petter (1843-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Johannes (1778-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Johannes (1852-1853) Ansedel Ansedel
Andreasson, Johannes (1866-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Johannes (1874-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Karl Aron (1845-1892) Ansedel Ansedel
Andreasson, Olof (1781-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Olof (1838-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Olof Magnus (1835-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Otto (1858-1858) Ansedel Ansedel
Andreasson, Otto Theodor (1873-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Peter (1781-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Peter (1786-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Sven (1793-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Sven Hilmer (1854-1925) Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasson, Sören Valter (1906-1954) Ansedel Ansedel
Anstensdotter, Britta (1712-) Ansedel Ansedel
Anstensdotter, Kerstin (1708-) Ansedel Ansedel
Anstensdotter, Magdalena (1714-) Ansedel Ansedel
Anstensdotter, Maria (1726-) Ansedel Ansedel
Anstensson, Ansten (1680?-1757) Ansedel
Anstensson, Jon (1721-) Ansedel Ansedel
Anstensson, Jörgen () Ansedel
Anstensson, Sven (1717-) Ansedel Ansedel
Aresén Derman, Iris Lilian (1930-2016) Ansedel Ansedel Ansedel
Aresén, Hans Georg (1941-) Ansedel Ansedel Ansedel
Aresén, Nils Georg Emil (1942-2013) Ansedel Ansedel Ansedel
Aresén, Susanne Elsa Caroline (1948-2013) Ansedel Ansedel
Arnesdotter, Elin (1667?-1697) Ansedel Ansedel
Arnesdotter, Helga () Ansedel Ansedel Ansedel
Arnesdotter, Maren () Ansedel
Arnesson, Olof (1659-1737) Ansedel Ansedel Ansedel
Aronsdotter, Annika () Ansedel
Aronsson Rydelind, Anders Johan (1884-1973) Ansedel Ansedel Ansedel
Aronsson, Lorenz (1816-1896) Ansedel
Arvidi Arvidsson, Halvardus Halvard (1550?-1615) Ansedel Ansedel
Arvidsdotter Bielke, Anna (1499-1587) Ansedel
Arvidsdotter, Anna (Annika) () Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Börta () Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Catharina (1698-1770) Ansedel
Arvidsdotter, Chirstin (1801-) Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Christina (1795-) Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Elin (1699?-1749) Ansedel Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Ingeborg () Ansedel
Arvidsdotter, Ingeborg () Ansedel
Arvidsdotter, Ingeborg () Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Kerstin (1685?-1740) Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Margareta (1688-) Ansedel Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Marit (1732?-1769) Ansedel Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Marta () Ansedel
Arvidsdotter, Märta (1721?-1787) Ansedel Ansedel Ansedel
Arvidsdson, Gunnar () Ansedel Ansedel
Arvidsdson, Ingemar () Ansedel Ansedel
Arvidsson Heder, Anders () Ansedel
Arvidsson, Anders ((...)-)
Arvidsson, Anders (1600-) Ansedel Ansedel
Arvidsson, Anders (1678?-1742) Ansedel Ansedel Ansedel
Arvidsson, Arvid (1791-) Ansedel Ansedel
Arvidsson, Bryngel (1723-1764) Ansedel Ansedel Ansedel
Arvidsson, Bryngel (1736-1802) Ansedel
Arvidsson, Bryngel (1790-) Ansedel Ansedel
Arvidsson, Daniel () Ansedel Ansedel
Arvidsson, Gunnar () Ansedel Ansedel
Arvidsson, Gunnar (-1628) Ansedel Ansedel Ansedel
Arvidsson, Gunnolf () Ansedel Ansedel
Arvidsson, Gunolf ()
Arvidsson, Halvard () Ansedel Ansedel
Arvidsson, Jacob () Ansedel
Arvidsson, Mårten (1769-1812)
Arvidsson, Nils () Ansedel
Arvidsson, Segol (1698?-1756) Ansedel Ansedel Ansedel
Arvigsson, Måns (1729-) Ansedel
Asbjörnsson, Thore (1642?-1728) Ansedel
Aslagsson, Reor ()
Aslagsson, Reor () Ansedel
Asmundsdotter, Börta (-1768) Ansedel Ansedel
Asmundsdotter, Ingeborg (1690-) Ansedel
Asmundsdotter, Malin () Ansedel Ansedel
Asmundsdotter, Sigrid (1661?-1724) Ansedel Ansedel Ansedel
Asmundsson, Erik () Ansedel Ansedel
Asmundsson, Tolle () Ansedel
Asmunsdotter, Ingrid (1689-1740) Ansedel Ansedel
Aspelund, Johan () Ansedel
Augustdotter, Hanna Maria (1899-) Ansedel Ansedel
Augustdotter, Hilda Kristina (1896-) Ansedel Ansedel
Augustdotter, Klara Emilia (1894-1896) Ansedel Ansedel
Augustdotter, Tekla Josefin (1901-) Ansedel Ansedel
Augustson, Elias (1903-1903) Ansedel Ansedel
Axelsdotter, Signe Viola (1913-)
Axelsson, Anna Ingrid Margareta (1919-) Ansedel Ansedel
Axelsson, Erik Viktor Gerhard (1918-) Ansedel Ansedel
Axelsson, Gertrud Hedvig (1923-) Ansedel Ansedel
Axelsson, Gustaf Hartvig (1916-) Ansedel Ansedel
Axelsson, Gustaf Wilhelm (1907-) Ansedel Ansedel
Axelsson, Karl Gustaf Ingemar (1912-) Ansedel Ansedel
Axelsson, Karl Gustaf Ivar (1913-) Ansedel Ansedel
Axelsson, Karl Gustaf Ture? (1921-) Ansedel Ansedel
Axelsson, Karl Gustaf Uno ? (1926-) Ansedel Ansedel
Axelsson, Karl Johan (1909-) Ansedel Ansedel
Axelsson, Karl Oskar (1911-)
Axelsson, Ragnhild Viktoria Ingeborg (1916-) Ansedel Ansedel
- A - A a - A a - A a - A B - B C - C D - E e - E F - G H - H h - H I - J j - J j - J j - K L - L l - L l - L M - M m - N n - N n - O o - O o - P R - R S - S s - S T - t T - W V - Ö
Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2020-02-15 med hjälp av Disgen version 8.2d.