Artur Minor Guldström i 40-års åldern


Artur Minor Guldström i 40-års åldern.


Carolina Cecilia Andreasdotter


Artur Minor Guldström på äldre dagar.