Andreas Jönsson.


Catharina Bergström.


Andreas Jönsson och Catharina Bergström.


Anders Bergström (anfader till Annika Nordström)


Poliskonstapel Carl Bergström, son till Andreas och Katarina, och h.h. Fina.


Poliskonstapel Carl Bergströms hustru, Fina Bergstöm och son